header
Meld u hier aan!

Distributiepilot in Gierstraat

05-10-2017

Begin september bepaalde de rechter dat de staat de luchtvervuiling versneld moet beperken. Dat besluit komt niet uit de lucht vallen. Regeren is vooruitzien. Daarom werkt de gemeente Haarlem al geruime tijd samen met vervoerders/leveranciers, transportorganisaties en lokale koepels van horeca, winkeliers en bewoners uit de binnenstad samen om de stedelijke bevoorrading door bestel- en vrachtauto's duurzaam te maken. Deze partijen streven ernaar om de uitstoot van bestel- en vrachtauto's uiterlijk in 2025 op nul te krijgen.
Dit gebeurt vanuit de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Het betekent concreet minder vervoersbewegingen en meer ruimte en faciliteiten voor elektrisch aangedreven wagens. Dat kan niet van de ene op de andere dag worden bereikt. Zeker niet in onze binnenstad met zijn vele knelpunten. Zo werd breed geconcludeerd dat het huidige toegangsbeleid verouderd is, dat het niet goed functioneert, het problemen oplevert voor diverse doelgroepen en vooral dat het geen bijdrage levert aan de verduurzaming. Wie door de stad loopt, fietst of rijdt kan dat slechts beamen. Zo is er een enorme piek van bevoorrading tussen 10 en 11 met een negatief effect op de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Horecaexploitanten die afhankelijk zijn van verse producten klagen over een te strak toegangsbeleid, bewoners en winkeliers klagen over verkeersoverlast. 
Met elkaar willen we bereiken dat het anders wordt en gaat en willen we maatregelen invoeren die gericht zijn op het verduurzamen van de distributie. In de werkgroep distributie zijn alle partners vertegenwoordigd die betrokken zijn bij dit project. Om zo exact mogelijk te bepalen wat de mogelijkheden zijn (en de effecten), willen we starten met een pilot in de Gierstraat voor bewoners en winkeliers. Daar is immers vaak sprake van botsende belangen, soms bijna letterlijk trouwens. Winkeliers (en bewoners) willen accuraat worden bevoorraad, maar tegelijk willen we een (winkel)straat waar bezoekers en bewoners prettig kunnen verblijven. We hopen dat winkeliers en bewoners mee willen denken over oplossingen voor deze toch al zo drukke fiets- en wandelstraat en directe omgeving. De bedoeling is dat we (winkeliers, bewoners, gemeente, de centrummanagementgroep, Kon.Horeca en Haarlem Centraal) begin november met elkaar om tafel zitten om mogelijkheden en onmogelijkheden samen te bespreken.

Samenwerking Kruisstraat en Kruisweg

Samenwerken in een straat is noodzakelijk en belangrijk. Vanuit die gedachte organiseerden Haarlem Centraal en de Centrum Management Groep maandagavond 25 september bij ‘Bij Tholen' een bijeenkomst voor ondernemers in de Kruisstraat/Kruisweg. Op deze avond waren ook vertegenwoordigers van de gemeente zoals gebiedsverbinder Ingrid Hamer en evenementenmanager Chantal Baars, wijkagent Jan Siertsema, Sascha Ellerbeck van Bureau Handhaving en centrum manager Fred Postma aanwezig.
Diverse onderwerpen passeerden de revue, waaronder de fietsoverlast. Ingrid Hamer vertelde dat naar alternatieven wordt gezocht maar dat maatregelen moeilijk te nemen zijn. Maar wel dat ondernemers bij overlast of het signaleren van fietswrakken dit digitaal kunnen melden. Dan wordt er direct contact opgenomen.

Andere onderwerpen van gesprek waren de manieren om aan te haken bij evenementen in de binnenstad. Denk aan het Bloemencorso, Shopping Night en de Kerstmarkt. Veel wordt door de gemeente of Haarlem Centraal georganiseerd. Als straatvereniging hoef je vaak alleen maar aan te haken, voor de uitwerking wordt gezorgd. Via het Ondernemersfonds kan ook om een financiële bijdrage worden gevraagd. Maar die bijdrage kan alleen door een straatvereniging worden aangevraagd. Een hooggeplaatste vertegenwoordiger van Hudson's Bay verklaarde tijdens een bijeenkomst van de VEBH dat het nieuwe warenhuis als het in het voorjaar van 2018 open gaat, direct lid wordt van de straatvereniging. Want zo zei hij: een straat maak je samen. Als je als binnenstad een meerwaarde wil hebben, moet er worden samengewerkt.
Als we niets doen als straat, missen we de boot en missen we omzet, was de conclusie van de aanwezige ondernemers. De straatvereniging die op één oor lag wordt door een aantal ondernemers uit de straat nieuw leven ingeblazen. Hoe meer leden hoe beter. Aanmelden kan via Marcel Tholen!! 

 
Meer nieuws

Wonen boven Winkels Haarlem