header
Meld u hier aan!

Centrummanager binnenstad Haarlem (16 uur per week)

23-06-2017
Haarlem heeft een levendige binnenstad waar het prettig wonen, recreëren en werken is. De binnenstad staat bekend om zijn monumentale karakter, aantrekkelijke winkels, evenementen en vele culturele en uitgaansvoorzieningen. Om te zorgen dat de omstandigheden om te ondernemen, recreëren en te wonen zo optimaal blijven, werken de verschillende stakeholders in het centrum samen in de Centrum Management Groep Haarlem (CMGH). 

De CMG is een samenwerkingsplatform van publieke en private partijen dat tot doel heeft via samenwerking de binnenstad van Haarlem economisch sterker, duurzamer, aantrekkelijker, bekender en beter bereikbaar te maken. De ambities van het samenwerkingsplatform zijn verwoord in het convenant binnenstad Haarlem 2013-2017. Alle stakeholders hebben zich verbonden om zich in te spannen om de ambities van het convenant te verwezenlijken. In 2017 wordt het nieuwe convenant voor 2018-2022 gemaakt. In verband met het vertrek van de huidige centrummanager zijn we op zoek naar een nieuwe centrummanager.
Functie-omschrijving
De centrummanager organiseert de dagelijkse gang van zaken van de CMG op basis van de ambities uit het convenant. De centrummanager van Haarlem treedt op als verbindende schakel tussen de verschillende partijen in de binnenstad. Hij/zij onderhoudt een uitgebreid netwerk (ondernemers, bewoners, ambtenaren) in de stad en erbuiten. De centrummanager brengt partijen pro actief bij elkaar, agendeert zaken bij de centrummanagement groep, zoekt zelfstandig naar oplossingen en stuurt projecten en werkgroepen aan. De centrummanager speelt een stimulerende rol rond innovatie in de binnenstad. De centrummanager ondersteunt activiteiten die het draagvlak van de ondernemersverenigingen vergroten.

Wat verwachten wij?
• U bent een stevige en flexibele persoonlijkheid, die communicatief zeer vaardig is en houdt van netwerken
• U bent een creatief en oplossingsgericht denker
• U zorgt voor optimale samenwerking met partners in de stad en levert een bijdrage aan activiteiten die de economische structuur van de binnenstad versterken
• U stimuleert innovatie en vernieuwing in de binnenstad waarbij beleving en omni-channel, gebruik (open) data en samenwerking steeds meer centraal staan.
• U werkt hands-on met strategische denkniveau en hebt ervaring om een aanjagende rol te hebben in een samenwerkingsverband
• U hebt binding met en kennis van Haarlem, u kent het Haarlemse bedrijfsleven en hebt kennis van nieuwe trends in de maatschappij en (binnen)steden.
• U beschikt over een goede antenne om te weten wat er speelt en wat nodig is en gebruikt innovatieve manieren en social media om uw doelen te bereiken.

Wat bieden wij?
• Een belangrijk functie voor de stad Haarlem
• Toegang tot een uitgebreid en interessant netwerk
• Gedreven collega's in het bestuur
• Inhuur op contractbasis
• Marktconforme beloning

Reacties
Hebt u interesse in deze vacature, stuur dan uw motivatiebrief en CV voor 7 juli a.s. aan de voorzitter van de Centrum Management Groep Haarlem, de heer Dick Hulsebosch dick.hulsebosch@planet.nl Hij is ook beschikbaar voor eventuele vragen ( 06-52505967). De gesprekken vinden plaats in de week van 10 tot 14 juli.
 
Meer nieuws

Wonen boven Winkels Haarlem