header

In het operationeel overleg komt het aan op de praktijk

De Centrum Management Groep Haarlem komt ieder kwartaal bijeen bijeen om de voortgang van het convenant tegen het licht te houden en eventuele nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen. Er wordt gesproken en nagedacht over visie en ambitie. Maar er is ook zoiets als de praktijk van alledag: bereikbaarheid, uitstallingen, reclamebeleid, ondernemersfonds, evenementen, nachtelijke overlast, zondagopenstellingen, etc, etc. 

Om de dagelijkse gang van zaken te monitoren en, waar nodig en gewenst, direct zaken aan te pakken, is het operationeel overleg in het leven geroepen. In dit maandelijks overleg zitten vertegenwoordigers van de ondernemers, de wijkraden, de gemeente en het centrummanagement. 

 


Wonen boven Winkels Haarlem